Članarina

Včlanitev preko spleta

Tudi v letu 2019 lahko članstvo v Planinskem društvu Kranj in s tem v Planinski zvezi Slovenije uredite preko spletne strani PZS in si tako prihranite pot do naše pisarne. Na spletni strani PZS najdete tudi vse ostale informacije v zvezi s članstvom.
Povezava: Postanite član PD Kranj.

Včlanitev osebno v prostorih PD Kranj

V Planinsko društvo Kranj se lahko včlanite osebno v času uradnih ur (v ponedeljek, od 9. do 14. ure in v sredo, od 13. do 18. ure), v posebnih okoliščinah pa tudi izven uradnih ur po predhodnem dogovoru na 04 23 67 850.

Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. naslednje leto. Člani morajo za neprekinjeno zavarovanje članarino poravnati vsako leto v januarju.

Pristopna izjava

Ob prvi včlanitvi je treba izpolniti in podpisati pristopno izjavo. Obrazec pristopne izjave si lahko prenesete z ene izmed spodnjih povezav, ga natisnete ter ga že izpolnjenega prinesete s seboj. Obrazec je na voljo v naslednjih elektronskih oblikah:

Članarina v letu 2019

Kategorija članstva Priporočena članarina [€]
A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 56,00
A/d – družinski popust 51,00
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 26,00
B/d – družinski popust 21,00
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 19,50
B/člani društev v tujini Članarina samo za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Ugodnosti z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. 14,75
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti, 17,00
S+Š/d – družinski popust 13,80
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00
P+O/d – družinski popust 5,60
IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 8,00
IN/d – družinski popust 6,60


IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Prispevek za PZS znaša 14,75 €, z nekaj izjemami so ugodnosti enake kot pri članarini B. Tujim državljanom, članom slovenskih planinskih društev, so na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.


O ugodnostih in točni obliki zavarovanja si lahko več preberete na
spletni strani PZS.